Arbeidsdeskundig Onderzoek

Aanpak

Is er sprake van langdurige ziekte? Is het werk te zwaar geworden door lichamelijke of mentale beperkingen? Dit leidt tot onzekerheid over de toekomst. Zowel voor werknemer als werkgever. Tevens kunnen de kosten van langdurig ziekteverzuim hoog oplopen. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht zowel werknemers als werkgevers tot inspanningen om (hetzelfde of ander) werk te behouden. VBS Lochem kan u tijdens dit proces helpen met een arbeidsdeskundig onderzoek, waardoor u kosten en tijd bespaart.

Wanneer er sprake is van (dreigend) langdurig en/of complex verzuim kan het zinvol zijn om een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten. Zowel de bedrijfsarts/medisch adviseur als de arbeidsdeskundige richten zich op behoud en herstel van werk, inkomen en gezondheid. Waar de arts zich primair richt op de belastbaarheid van de persoon richt de arbeidsdeskundige zich met name op de belasting in het werk. Het onderzoek van de arbeidsdeskundige is aanvullend aan die van de arts en leidt tot een eenduidig gezamenlijk advies. Waar nodig vindt afstemming plaats.

Wanneer u contact opneemt met VBS Lochem, maakt Susan Boelens (Register Arbeidsdeskundige) samen met u een afspraak voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Een gesprek met de werknemer, werkgever en/of de HR-medewerker volgt dan zo spoedig mogelijk. We bespreken wat de inschattingen en verwachtingen wat betreft de zieke werknemer zijn. Om een goed beeld te krijgen, bekijkt onze arbeidsdeskundige de werkplek en uw organisatie.

Resultaat

 • Uitspraak over geschiktheid eigen werk, ander werk in het eigen bedrijf, dan wel extern op basis van vergelijking belasting – belastbaarheid

 • Uitspraak over de inzet van werkvoorzieningen en een andere organisatie/verdeling van de arbeid

 • Scheiden van het niet kunnen functioneren om medisch-arbeidsdeskundige redenen en als gevolg van andere oorzaken

 • Schetsen van oplossingsscenario’s

 • Duidelijke conclusie en concrete planning

 • Scheiding/sociaal verzekeringsrecht

 • Uitspraak of casus “Poortwachterproof (kans op loonsanctie UWV) is

 • Benoemen van financiële consequenties voor zowel werkgever als werknemer

De bevindingen worden vastgelegd in een arbeidsdeskundige rapportage. Resultaat is dat partijen inzicht krijgen in verschillende scenario’s en de consequenties die deze scenario’s (kunnen) hebben in arbeidsrechtelijke, financiële of (sociaal) verzekeringstechnische zin. Op basis van het arbeidsdeskundig advies kan tot een gewogen beslissing worden gekomen.

U kunt de Arbeidsdeskundige ook inzetten als u merkt dat bijvoorbeeld een re-integratietraject niet naar wens verloopt. Wij zijn in staat om complexe dossiers in juiste banen te leiden en de kosten waar mogelijk te besparen.

Wij kunnen u tijdens deze trajecten daadkrachtig, direct en persoonlijk adviseren en focussen op concrete oplossingen. Wij hebben ruim 20 jaar ervaring op dit gebied en kunnen terugvallen op de beste professionals die we maatwerkgericht inzetten.

Voor klachten is VBS Lochem aangesloten bij de Stichting Registerarbeidsdeskundigen SRA


Arbeids- en Organisatieadvies

De Arbeids- en Organisatiesdeskundige

De Arbeids- en Organisatiedeskundige richt zich op de medewerkers en arbeid binnen uw organisatie. Vanuit een veranderkundig perspectief adviseert de A&O-deskundige over onder andere gezondheidsmanagement, psychosociale arbeidsbelasting en de kwaliteit van de arbeid. Wij komen in actie als het "niet lekker loopt". Er is bijvoorbeeld een hoog verzuim, gedoe, gemopper & geklaag, klachten over werkdruk, fouten en incidenten, conflicten tussen mensen, (sociale) onveiligheid, agressie, etc. We onderzoeken wat er aan de hand is, wat mogelijke oorzaken zijn en hoe het is ontstaan. Vervolgens adviseren we hoe de situatie te verbeteren..

Preventie

Ook vanuit preventief oogpunt kunt u ons inzetten voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van een gezondheids- en vitaliteitsbeleid. Daarbij richten we ons op de stijl van leidinggeven, het stimuleren van gezond gedrag en het realiseren van evenwichtige arbeidsrelaties. U kunt hierbij ook denken aan workshops waarin leidinggevende en medewerkers handvatten krijgen om preventief met zaken om te gaan.

Psychosociale Arbeidsbelasting

Een specifiek onderwerp is de Psychosociale Arbeidsbelasting. Dit gaat over factoren in het werk die stress kunnen veroorzaken. Dat is niet alleen werkdruk, maar ook agressie en geweld, pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie. Wij zijn in dit thema gespecialiseerd en kan hierover voorlichting geven, onderzoek doen, beleid ontwikkelen, trainingen geven, en met verbetervoorstellen komen. Dit is alles is gericht op duurzame inzetbaarheid en optimaal en met plezier presteren.

Voorbeelden van Interventies

 • (Business) coaching/sparring

 • Verbeteren van onderlinge verhoudingen

 • Verbeteren van werkprocessen en organisatie van het werk

 • Begeleiding leidinggevenden en/of teams op specifieke thema’s (leidinggeven, teamontwikkeling)

 • Trainingen gericht op diverse onderwerpen en vaardigheden (verzuim, werkplezier, stressherkenning, agressie, etc.)

 • Onderzoek, ontwikkeling en/of implementatie van beleid (bijvoorbeeld gezondheidsbeleid, duurzame inzetbaarheid, psychosociale arbeidsbelasting, etc)

 • Uitvoering/toetsing van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie

 • Werkplekonderzoek en -advies